e-portfolio+

Mevolution

Digitaal portfolio dat leerkrachten en leerlingen in staat stelt om leerprocessen te visualiseren en te waarderen

Kinderen

Het leerproces van talenten en vaardigheden laten zien, er direct feedback op geven en de resultaten koppelen aan leerlijnen.

Leerkrachten

Opdrachten voor leerlingen en best practices met elkaar delen, virtueel meekijken naar de leerprocessen in andere klassen, elkaar feedback geven en groeien als professional.

School

Met collega’s delen hoe je met de leerlingen werkt aan de doelen van het schoolplan. Laten zien wat de kernwaarden van jouw school in jouw dagelijkse praktijk betekenen.

De combinatie van een digitaal portfolio en een leeromgeving om écht vorm te geven aan integrale ontwikkeling

Uitvoerbaar, uitlegbaar en inzichtelijk voor kinderen, ouders en collega’s.

MEVOLUTION

om leerprocessen te visualiseren

Kinderen kunnen in Mevolution door middel van (video)beeld, tekst, audio-opnamen, documenten en links hun eigen ontwikkeling in beeld brengen. Leerkrachten kunnen oudere kinderen hierbij helpen en het zelf doen voor jonge kinderen. Ouders kunnen hun kind in de thuissituatie in beeld brengen en ook de informele ontwikkeling delen in Mevolution. Dit gebeurt in zogenaamde ‘Verhalen’.

In Mevolution kunnen leerkrachten de Verhalen van kinderen koppelen aan doelen op een leer- of ontwikkellijn. Een school kan de eigen leer-of ontwikkellijnen uploaden of gebruik maken van standaard leer- of ontwikkellijnen.

Leerkrachten kunnen de Verhalen van kinderen ook koppelen aan een thema of een project dat een kind aan het doen is. Zo is alles rondom een thema of een project overzichtelijk. Voor kind, ouders en leerkracht is meteen duidelijk hoe het werken aan dit thema of project leidt tot voortgang op de ontwikkel- of leerlijn.

Kinderen (en hun ouders) blijven altijd zelf eigenaar van hun Mevolution e-portfolio. De data worden door niemand gebruikt. Mevolution is uiteraard volledig AVG-proof.

MEVOLUTION

om te leren hoe je je leven lang leert

Onze missie is om (jonge) mensen te leren vanuit hun identiteit bij te dragen aan de samenleving en om dat te zien als een continu en collectief leerproces. Dat doen we door leerkrachten te begeleiden om vanuit hun bedoeling bij te dragen aan het leerproces van kinderen en collega’s, zodat zij weer vanuit hun bedoeling bij kunnen gaan bijdragen aan de samenleving.

Met het instrumentarium van Mevolution kunnen leerkrachten onderwijs ontwerpen dat de hele identiteitsontwikkeling van kinderen stimuleert. Dit gebeurt steeds meer in betekenisvol thematisch of projectmatig onderwijs, waarbij 21ste eeuwse vaardigheden geoefend worden. Zo krijgen kinderen de gelegenheid om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

In het Mevolution e-portfolio werken we met een didactiek van Open opdrachten: opdrachten waar een antwoord niet goed of fout is, maar waar het gaat om het trainen van het oplossend vermogen, samen met anderen. Feedback op het proces is daarbij heel erg belangrijk. In Mevolution kunnen leerkrachten een Open opdracht online voor de kinderen klaarzetten en de kinderen volgen in de uitvoering van de opdracht. Zo kunnen ze gedurende het proces, in alle fases, feedback geven.

Dit doen we aan de hand van het model voor Sociaal Ontwerpend Leren (SOL-model). Het SOL-model is een structuur waarmee je begeleid wordt naar een situatie waarbij je zelf, samen met anderen, een ontwikkelopdracht kunt formuleren voor jezelf of voor het team, ideeën voor de uitvoering kunt bedenken, selecteren, uitvoeren en evalueren. Met als resultaat een cyclisch leerproces;
ieder einde is een nieuw begin

Schrijf je direct in voor de GRATIS ONLINE introductie op 8 september 2021 om 15u:

Kennis en nieuws

Technisch

Voor alle apparaten

Mevolution werkt op bijna alle computers, laptops, tablets en smartphones, mits ze recente besturingssystemen en browsers hebben (vanaf Internet Explorer 11+, Microsoft Edge 16+, Safari 12+, Firefox en Chrome (de laatste twee updaten zichzelf)).

Voor de werking van de telefoons en tablets worden de volgende besturingssystemen ondersteund: iOS 11 en hoger, Android 8 en hoger.

Mevolution is een webapp, waarmee je inlogt via een emailadres en een wachtwoord, of via een koppeling met de Entree Federatie van Kennisnet.

Samen ontwikkelen

Partners

Mevolution is ontwikkeld met launching customers en wordt ondersteund door een aantal partijen: