e-portfolio+

Mevolution

Digitaal portfolio dat leerkrachten en leerlingen in staat stelt om leerprocessen te visualiseren en te waarderen

Kinderen

Het leerproces van talenten en vaardigheden laten zien, er direct feedback op geven en de resultaten koppelen aan leerlijnen.

Leerkrachten

Opdrachten voor leerlingen en best practices met elkaar delen, virtueel meekijken naar de leerprocessen in andere klassen, elkaar feedback geven en groeien als professional.

School

Met collega’s delen hoe je met de leerlingen werkt aan de doelen van het schoolplan. Laten zien wat de kernwaarden van jouw school in jouw dagelijkse praktijk betekenen.

De combinatie van een digitaal portfolio en een leeromgeving om écht vorm te geven aan integrale ontwikkeling

Uitvoerbaar, uitlegbaar en inzichtelijk voor kinderen, ouders en collega’s.

MEVOLUTION

om leerprocessen te waarderen

In Mevolution kunnen multimediale bewijsstukken (foto’s, videos, teksten, presentaties, etc.) gekoppeld worden aan een leer- of ontwikkellijn of aan een competentieprofiel. Ook kunnen deze stukken gekoppeld worden aan een thema of een ontwikkelopdracht. Zo is alles rondom een thema overzichtelijk en is meteen duidelijk hoe het werken aan dit thema heeft geleid tot voortgang op de ontwikkel- of leerlijn.

Multimediale bewijsstukken kunnen op zichzelf staan maar ook gekoppeld worden aan de betreffende fase in een leerproces: verkennen, ideeën ontwikkelen, uitvoeren, vieren en evalueren. Multimediale bewijsstukken kunnen, in elke fase, voorgelegd worden ter feedback. Zo wordt gerichte feedback geven op het proces eenvoudig.

Het totale e-portfolio -of delen ervan- kunnen voorgelegd worden voor evaluatie en er kunnen digitale certificaten worden behaald via Open Badges. Dé internationale standaard voor digitale diploma’s.

Je blijft altijd zelf eigenaar van het Mevolution e-portfolio. De data worden door niemand gebruikt, tenzij je daar zelf toestemming voor geeft. We zijn uiteraard volledig AVG-proof.

Bovendien werken we aan het voldoen aan de NEN 2035 standaard, waardoor je het e-portfolio kan meenemen als je naar een andere werk- of leeromgeving gaat.

Ten slotte is een deel van Mevolution specifiek bedoeld om het werken vanuit kernwaarden zichtbaar te maken en te koppelen aan de ontwikkelplannen van de organisatie.

MEVOLUTION

om leerprocessen te visualiseren

Op zoek naar het ‘toekomstbestendig’ ontwikkelen van kinderen en jongeren kiezen we steeds meer voor betekenisvol thematisch of projectmatig werken, waarbij 21ste eeuwse vaardigheden geoefend worden. We bieden kinderen zo de gelegenheid om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Ontwikkeling gaat immers niet alleen over cognitieve vermogens, maar ook om doen-, voel- en expressievermogen. Ontwikkeling vanuit vier H’s: hart, hoofd, handen en helicopterview (metacognitie en zelfsturing).

Mevolution voorziet in de behoefte van leerkrachten en pedagogisch medewerkers om ondersteuning te krijgen bij het realiseren van – en begeleiden bij – een goed thematisch aanbod dat eigenaarschap van de kinderen stimuleert. Het maakt mogelijk het ontwikkelproces van talenten en vaardigheden te laten zien, er direct feedback op te geven en het proces als opbrengst intersubjectief te beoordelen.

Om een dergelijk aanbod te creëren én voortgang te beoordelen moeten we elkaars expertise gebruiken. Mevolution is vanaf het begin af aan ontwikkeld als e-portfolio én didactische omgeving voor zowel het kind als de professional. In Mevolution kun je aanbod creëren en delen door middel van templates. Kinderen én elkaar feedback geven.

In deze omgeving werken we met een didactiek van Open opdrachten en geven met name feedback op het proces. Dit doen we aan de hand van het model voor Sociaal Ontwerpend Leren (SOL-model).

Het SOL-model is een structuur waarmee je begeleid wordt naar een situatie waarbij je zelf, samen met anderen, een ontwikkelopdracht kunt formuleren voor jezelf of voor het team, ideeën voor de uitvoering kunt bedenken, selecteren, uitvoeren en evalueren. Met als resultaat een cyclisch leerproces;
ieder einde is een nieuw begin

Technisch

Voor alle apparaten

Mevolution werkt op bijna alle computers, laptops, tablets en smartphones, mits ze recente besturingssystemen en browsers hebben (vanaf Internet Explorer 11+, Microsoft Edge 16+, Safari 12+, Firefox en Chrome (de laatste twee updaten zichzelf)).

Voor de werking van de telefoons en tablets worden de volgende besturingssystemen ondersteund: iOS 11 en hoger, Android 8 en hoger.

Mevolution is een webapp, waarmee je inlogt via een emailadres en een wachtwoord, of via een koppeling met de Entree Federatie van Kennisnet.

Samen ontwikkelen

Partners

Mevolution is ontwikkeld met launching customers en wordt ondersteund door een aantal partijen: