Sociaal Ontwerpend Leren

Leren om samen iets voor elkaar te krijgen dat je graag wilt en dat de samenleving een beetje mooier kleurt

Hoe leer je dat?

door 12 vermogens te ontwikkelen

Hoe ontwikkel je deze vermogens bij kinderen?

door met je onderwijsteam een leeromgeving en een didactiek van open opdrachten te ontwerpen, ondersteund door het Mevolution e-portfolio+.

Wil je aan de slag met Sociaal Ontwerpend Leren?

neem contact met ons op.