e-portfolio+

Mevolution

Didactische omgeving waarin ontwikkeling van talenten en 21ste eeuwse vaardigheden uitvoerbaar, uitlegbaar en inzichtelijk worden gemaakt.

#e-portfolio+ #thematischwerken

#professioneleleergemeenschap

Kinderen en jongeren

Het ontwikkelproces van talenten en vaardigheden laten zien, er direct feedback op kunnen geven en de opbrengst intersubjectief beoordelen.

Kinderen en jongeren leren binnen Mevolution in toenemende mate zelf eigenaar te worden van hun ontwikkeling door zichzelf (samen met anderen) een ontwikkelopdracht te geven, een aanpak te bedenken, uit te voeren én te evalueren.

Professionals

Het realiseren en delen van een goed thematisch aanbod om eigenaarschap en talentontwikkeling bij kinderen en jongeren te begeleiden.

Je eigen professionele ontwikkeling en expertise in beeld brengen en delen, feedback vragen en geven aan collega’s.

Met hoofd, hart en handen vorm geven aan jouw carrière.

Organisatie

Vanuit de kernwaarden de eigen professionele leergemeenschap faciliteren.

Met Mevolution krijgen scholen, kindcentra en kinderopvanglocaties de mogelijkheid de lerende organisatie zelf vorm te geven.

Laat de professionals binnen de organisatie elkaar vinden en hun expertise uitbreiden, passend bij de kwaliteitskaders van de organisatie.

De combinatie van een digitaal portfolio en een didactische omgeving om écht vorm te geven aan integrale ontwikkeling.

Uitvoerbaar, uitlegbaar en inzichtelijk voor kinderen, ouders en collega’s.

MEVOLUTION

als e-portfolio

In Mevolution kunnen multimediale bewijsstukken (foto’s, videos, teksten, presentaties, etc.) gekoppeld worden aan een ontwikkellijn of aan een competentieprofiel. Ook kunnen deze stukken gekoppeld worden aan een thema of een ontwikkelopdracht. Zo is alles rondom een thema overzichtelijk en is meteen duidelijk hoe het werken aan dit thema heeft geleid tot voortgang op de ontwikkel- of leerlijn.

Multimediale bewijsstukken kunnen op zichzelf staan maar ook gekoppeld worden aan de betreffende fase in het -SOL- leerproces: verkennen, ideeën ontwikkelen, uitvoeren, vieren en evalueren. Multimediale bewijsstukken kunnen, in elke fase, voorgelegd worden ter feedback. Zo wordt gerichte feedback geven op het proces eenvoudig.

Het totale e-portfolio -of delen ervan- kunnen voorgelegd worden voor evaluatie en er kunnen digitale certificaten worden behaald via Open Badges. Dé internationale standaard voor digitale diploma’s.

Je blijft altijd zelf eigenaar van het Mevolution e-portfolio. De data worden door niemand gebruikt, tenzij je daar zelf toestemming voor geeft. We zijn uiteraard volledig AVG-proof.

Bovendien werken we aan het voldoen aan de NEN 2035 standaard, waardoor je het eportfolio kan meenemen als je naar een andere omgeving gaat.

Ten slotte is een deel van Mevolution specifiek bedoeld om het werken vanuit kernwaarden zichtbaar te maken en te koppelen aan de ontwikkelplannen van de organisatie.

MEVOLUTION

als didactische omgeving

Op zoek naar het ‘toekomstbestendig’ ontwikkelen van kinderen en jongeren kiezen we steeds meer voor betekenisvol thematisch of projectmatig werken, waarbij 21ste eeuwse vaardigheden geoefend worden. We bieden kinderen zo de gelegenheid om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Ontwikkeling gaat immers niet alleen over cognitieve vermogens, maar ook om doen-, voel- en expressievermogen. Ontwikkeling vanuit vier H’s: hart, hoofd, handen en helicopterview (metacognitie en zelfsturing).

Mevolution voorziet in de behoefte van leerkrachten en pedagogisch medewerkers om ondersteuning te krijgen bij het realiseren van – en begeleiden bij – een goed thematisch aanbod dat eigenaarschap van de kinderen stimuleert. Het maakt mogelijk het ontwikkelproces van talenten en vaardigheden te laten zien, er direct feedback op te geven en het proces als opbrengst intersubjectief te beoordelen.

Om een dergelijk aanbod te creëren én voortgang te beoordelen moeten we elkaars expertise gebruiken. Mevolution is vanaf het begin af aan ontwikkeld als e-portfolio én didactische omgeving voor zowel het kind als de professional. In Mevolution kun je aanbod creëren en delen door middel van templates. Kinderen én elkaar feedback geven.

In deze omgeving werken we met een didactiek van Open opdrachten en geven met name feedback op het proces. Dit doen we aan de hand van het model voor Sociaal Ontwerpend Leren (SOL-model).

Het SOL-model is een structuur waarmee je begeleid wordt naar een situatie waarbij je zelf, samen met anderen, een ontwikkelopdracht kunt formuleren voor jezelf of voor het team, ideeën voor de uitvoering kunt bedenken, selecteren, uitvoeren en evalueren. Met als resultaat een cyclisch leerproces;
ieder einde is een nieuw begin

Technisch

Voor alle apparaten

Mevolution werkt op bijna alle computers, laptops, tablets en smartphones, mits ze recente besturingssystemen en browsers hebben.

Mevolution is een webapp, waarmee je inlogt via een emailadres en een wachtwoord, of via een koppeling met de Entree Federatie van Kennisnet (ECK iD).

Samen ontwikkelen

Partners

Mevolution is ontwikkeld met launching customers en wordt ondersteund door een aantal partijen: