Let op: Deze verklaring is van toepassing op de website www.mevolution.nl
Ben je op zoek naar het privacy-statement van onze software (e-portfolio+)? Die vind je hier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via onze website verwerken wij geen persoonsgegevens, behalve als jij die aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie, het downloaden van een document, of het aanmelden voor een professionaliseringstraject. Gegevens die we voor deze doeleinden verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (bij inschrijving voor een professionaliseringstraject)
  • Geboortedatum (bij inschrijving voor een professionaliseringstraject)
  • Geboorteplaats (bij inschrijving voor een professionaliseringstraject)
  • Naam en adresgegevens van je school (bij inschrijving voor een professionaliseringstraject)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mevolution.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Mevolution verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de aangevraagde informatie of document, inschrijving voor een professionaliseringstraject
  • Mevolution analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren. Hiervoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen

Hoe lang we gegevens bewaren

Mevolution zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Mevolution verstrekt de door jou ingevulde gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mevolution.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Mevolution zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Mevolution neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@mevolution.nl.