Leone Los

Leone Los

Onderwijskundige en mede-ontwikkelaar

De kortste omschrijving die ik van mijzelf kan geven is sociaal, artistiek en ondernemend. Ik ben enthousiast, creatief, flexibel, optimistisch, realistisch en altijd in voor een praatje. Ik heb een PABO achtergrond met de specialisaties kleuteronderwijs en ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).

Na afronding van de PABO heb ik een kleine 10 jaar voor de klas gestaan in het PO en SO (cluster 2), hier merkte ik dat mijn zone van betrokkenheid groter was dan mijn zone van invloed. Vanuit mijn innerlijke drive om het onderwijs aan onze kinderen nog beter te maken heb ik de (pre)master Onderwijswetenschappen (UvA) gevolgd welke ik in 2021 succesvol afgerond heb.

Tijdens mijn masterstage heb ik kennisgemaakt met Mevolution en de visie op Sociaal Ontwerpend Leren, Mevolution past precies op de plek waar mijn betrokkenheid ligt: dicht bij de leerkracht met een brede blik op de toekomst. Mijn werkzaamheden liggen dichtbij de praktijk in het contact met scholen, waar we direct en indirect het primaire proces ondersteunen door goede scaffolding, een sterke organisatiestructuur en een continue reflectieve dialoog. Daarnaast ben ik (mede)verantwoordelijk voor het oprichten van de Mevolution Community om het collectief handelingsvermogen van het onderwijs te vergroten. Want: samen kom je verder dan alleen!

Lotte de Rooij

Lotte de Rooij

Co-founder

Ik ben een informatiekundige antropoloog die gefascineerd is door de vragen: hoe worden mensen wie ze zijn en waarom doen ze wat ze doen?
Ik wens dat iedereen op deze aarde doet wat hij doet vanuit een innerlijke drive. Daarom werk ik aan Mevolution: zodat we kinderen van jongs af aan kunnen leren hoe ze zich vanuit hun eigen motivatie en bedoeling kunnen ontwikkelen, samen met anderen.

Tom Oosterhuis

Tom Oosterhuis

Co-founder

Tom Oosterhuis is bedenker van de opvoed- en onderwijsvisie Sociaal Ontwerpend Leren en van het daarop gebaseerde e-Portfolio Mevolution.

Sinds 1999 heb ik gewerkt in zo’n beetje alle soorten onderwijs die Nederland rijk is: primair-en voorgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en verschillende projecten voor drop-out jongeren. Op deze werkvloeren heb ik altijd samen met de onderwijsprofessionals, kinderen, jongeren en studenten een visie en een (digitale) didactiek ontwikkeld: Sociaal Ontwerpend Leren (SOL). In een notendop: Kinderen opvoeden om te gaan bijdragen aan de complexe en dynamische samenleving, vraagt deels om het ontwikkelen van andere vermogens dan vroeger. Je moet leren om in steeds wisselende contexten met steeds andere mensen snel een team te vormen en leren hoe jij dan bij kan dragen vanuit jouw persoonlijke kwaliteiten/talenten, waarden en fase van je ontwikkeling. Dat vraagt – naast basisvaardigheden en kennis - om metacognitie en een open en kritische houding gericht op samenwerken.

Ik vind niets zo mooi en uitdagend om onderwijsprofessionals, schoolleiders en bestuurders te ondersteunen op weg naar meer werkplezier, betere resultaten en een groter vermogen tot innoveren.