We leren onze kinderen de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen om ze redzaam te maken in onze complexe en dynamische informatiesamenleving.

Maar is dat genoeg?