Mevolution voor

organisaties

Je wil dat collega’s zelfsturend werken aan de ontwikkelthema’s van de organisatie. Je wil dat ze werken met hart, hoofd, handen en helicopterview en vanuit intrinsieke motivatie.

Je wil vanuit gedeelde kernwaarden samen optrekken. Je wil de kernwaarden zichtbaar in de praktijk brengen. Je wil samen werken voor alle kinderen vanuit de bedoeling.

Koers houden in een wereld die verandert

We leven in een wereld waarin alles in beweging is. Als organisatie werk je vanuit je kernwaarden continu aan kwaliteit. Je onderzoekt samen waar je naartoe wilt ontwikkelen en zet stappen in die richting. Je werkt actief aan gedeelde know why en know how.

Een lerende organisatie zijn én blijven vraagt aandacht en energie. En het vraagt om sturing op het proces. Het proces van sturen op de zelfsturing van collega’s. Dit is niet eenvoudig. Wij geloven dat door te sturen op het proces: een ritme van activiteiten en rituelen te ontwerpen gedurende het jaar, en dit te combineren met een digitaal instrument waar het proces mee gefaciliteerd wordt, een flow bereikt kan worden van doorgaande ontwikkeling.

Het ritme van een jaar ontwerpen

Een jaar start typisch met de fase van verkennen. Waar willen we dit jaar aan werken? Wat zijn onze ontwikkelthema’s? Waar krijgen we energie van? Waar hebben we zin in? Wat moet? Hier hoort ook typisch de fase van idee ontwikkeling bij. Hoe kunnen we het allemaal aanpakken? Welke mogelijkheden zien we? Hoe besluiten we uiteindelijk tot een aanpak?

Gedurende het jaar is het werk in uitvoering. Af en toe is er een gezamenlijk reflectiemoment: een studiebijeenkomst, een projectgroep of een vergadering. Hoe lopen de ontwikkelingen? Waar lopen we tegen aan? Hoe zitten we in onze energie? Waren de aanpakken goed? Zijn we nog bezig met de ontwikkelopdracht die we onszelf gaven?

En aan het einde is er typisch ruimte voor evaluatie en vieren. Hoe verliep ons proces? Is het resultaat goed? Was de ontwikkelopdracht de goede opdracht?

Het systematisch evalueren helpt om in de cyclus van SpiraLeren te komen:

elk einde is een nieuw begin. 

Het jaarritme ondersteunen

met mevolution

Mevolution helpt om een jaarritme, vol ‘offline’ activiteiten, te ondersteunen met een digitale omgeving. Groepen collega’s die samen werken aan een ontwikkelthema kunnen hun proces vorm geven en inhoud geven. Er is ruimte voor feedback en zowel proces als resultaat kunnen gedeeld worden met andere collega’s.

Mevolution voor

collectief en individueel leren

Om steeds verder te groeien als professional wil je ontwikkelen met hoofd en handen (know how) en hart (know why). Mevolution ondersteunt het werken vanuit kernwaarden. Kernwaarden van de organisatie én van het individu.

Om te werken aan kwaliteit is taal nodig. Taal van wat we kwaliteit vinden. Taal van wat professionele kwaliteit is. In Mevolution is er plek om competentieprofielen te uploaden. Ontwikkelprocessen van individuen en van teams kunnen gekoppeld worden aan de doelen in het competentieprofiel.

Professionals kunnen hun ontwikkelprocessen bundelen in een e-portfolio en hier feedback op vragen. Ook kan een -deel van- een e-portfolio voorgelegd worden voor certificering. Mevolution biedt hiervoor de totale online omgeving.

Ten slotte kunnen professionals certificaten halen via Open Badges, dé internationale standaard voor digitale diploma’s.