Josee Viveen

Josee Viveen

Co-founder

Sinds 1999 als ondernemer betrokken bij verschillende bedrijven die ICT/onderwijs en kinderen met elkaar verbinden. Onder andere met interactief ‘pre-school’-televisie en internet programma’s en ik was een van de oprichters van Vives, het platform voor ICT in het onderwijs met als doel onderwijsprofessionals te informeren en enthousiasmeren voor ICT in de klas.

Mijn specialiteit is communicatie. Met name het vinden van gedeelde taal. De laatste jaren heb ik onderwijsprofessionals geholpen met het vinden van taal en principes rond de samenwerking met elkaar als team, met ouders en bij het begeleiden van de kinderen in hun digitale opvoeding.

Tom Oosterhuis

Tom Oosterhuis

Co-founder

Tom Oosterhuis is bedenker van de opvoed- en onderwijsvisie Sociaal Ontwerpend Leren en van het daarop gebaseerde e-Portfolio Mevolution.

Sinds 1999 heb ik gewerkt in zo’n beetje alle soorten onderwijs die Nederland rijk is: primair-en voorgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en verschillende projecten voor drop-out jongeren. Op deze werkvloeren heb ik altijd samen met de onderwijsprofessionals, kinderen, jongeren en studenten een visie en een (digitale) didactiek ontwikkeld: Sociaal Ontwerpend Leren (SOL). In een notendop: Kinderen opvoeden om te gaan bijdragen aan de complexe en dynamische samenleving, vraagt deels om het ontwikkelen van andere vermogens dan vroeger. Je moet leren om in steeds wisselende contexten met steeds andere mensen snel een team te vormen en leren hoe jij dan bij kan dragen vanuit jouw persoonlijke kwaliteiten/talenten, waarden en fase van je ontwikkeling. Dat vraagt – naast basisvaardigheden en kennis - om metacognitie en een open en kritische houding gericht op samenwerken.

Ik vind niets zo mooi en uitdagend om onderwijsprofessionals, schoolleiders en bestuurders te ondersteunen op weg naar meer werkplezier, betere resultaten en een groter vermogen tot innoveren.

Lotte de Rooij

Lotte de Rooij

Co-founder

Ik ben een informatiekundige antropoloog die gefascineerd is door de vragen: hoe worden mensen wie ze zijn en waarom doen ze wat ze doen?
Ik wens dat iedereen op deze aarde doet wat hij doet vanuit een innerlijke drive. Daarom werk ik aan Mevolution: zodat we kinderen van jongs af aan kunnen leren hoe ze zich vanuit hun eigen motivatie en bedoeling kunnen ontwikkelen, samen met anderen.