Mevolution voor

professionals

Je wil het eigenaarschap van het ontwikkelproces bij jouw kinderen stimuleren. Je wil betekenisvol aanbod hebben waarbij ze hun talenten kunnen benutten, ontwikkelen en laten zien, bijvoorbeeld aan hun ouders.

Je wil elk kind feedback geven op zijn of haar proces. Je wil, eventueel samen met anderen, zowel het proces kunnen beoordelen als de opbrengst.

je wil ontwikkelen

Mevolution ondersteunt je in het uitvoerbaar, uitlegbaar en inzichtelijk maken

van talentontwikkeling en 21ste eeuwse vaardigheden

Hoe?

Mevolution helpt je om snel en eenvoudig aanbod klaar te zetten, waarmee je talentontwikkeling en de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden stimuleert. Het aanbod is een zogenaamde open opdracht. ‘Open’ betekent dat het om een vorm van probleemoplossen moet gaan waar niet maar één antwoord goed is en waar de weg naar het resultaat niet met een vast stappenplan kan worden bereikt. Het centrale leerdoel is dat de kinderen het proces van probleemoplossen in een sociale context zelf moeten leren vormgeven in samenwerking met anderen.

Afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen worden opdrachten steeds opener. Dat wil zeggen: de opdrachten worden steeds complexer en vragen steeds meer van de kinderen. Door als professional feedback en feedforward te geven op het proces, en ook vooral op een abstracter niveau met de kinderen op hun proces te reflecteren (hen aanspreekt op metacognitie en zelfsturing), leer je de kinderen steeds beter onderstaande vragen te stellen.

  • Hoe kom ik tot een ontwikkel-voornemen?
  • Hoe kom ik van een ontwikkel-voornemen bij een resultaat, samen met anderen?

Zo stimuleer je het leren leren, tot een punt dat kinderen zelf hun leerprocessen kunnen (mee)sturen. Zo creëer je echt eigenaarschap over het leren.

Het proces van probleemoplossen in een sociale context noemen wij Sociaal Ontwerpend Leren.

Je eigen ontwikkeling als professional

Met Mevolution kun je uiteraard ook je eigen professionele ontwikkeling en expertise in beeld brengen. Je kunt je eigen leerproces delen, feedback vragen en feedback geven aan collega’s die hun leerproces met jou delen. Op welke expertise kunnen je collega’s jou vinden? Waar kun jij collega’s helpen? Deel je kennis en ervaring. En ook: wat zou jij nog willen leren? Op welk gebied wil je groeien? Mevolution stelt je in staat met hart, hoofd, handen en helicopterview vorm geven aan jouw carrière.

Ten slotte kun je in Mevolution samen met collega’s werken aan de ontwikkelplannen van je school of locatie. Met je werkgroep, kwaliteitsteam, leergemeenschap of projectgroep ontwerp je een gezamenlijk proces. Maak voor alle collega’s inzichtelijk waar jullie aan werken en hoe jullie dat doen, deel de resultaten en vier de stappen die jullie zetten.