Mevolution voor

professionals

Je wil het eigenaarschap van het ontwikkelproces bij jouw kinderen stimuleren. Je wil betekenisvol aanbod hebben waarbij ze hun talenten kunnen benutten, ontwikkelen en laten zien, bijvoorbeeld aan hun ouders.

Je wil elk kind feedback geven op zijn of haar proces. Je wil, eventueel samen met anderen, zowel het proces kunnen beoordelen als de opbrengst.

je wil ontwikkelen

Mevolution ondersteunt je in het uitvoerbaar, uitlegbaar en inzichtelijk maken

van talentontwikkeling en 21ste eeuwse vaardigheden

Hoe?

Mevolution helpt je om snel en eenvoudig aanbod klaar te zetten, waarmee je talentontwikkeling en de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden stimuleert. Het aanbod is een zogenaamde open opdracht. ‘Open’ betekent dat het om een vorm van probleemoplossen moet gaan waar niet maar één antwoord goed is en waar de weg naar het resultaat niet met een vast stappenplan kan worden bereikt. Het centrale leerdoel is dat de kinderen het proces van probleemoplossen in een sociale context zelf moeten leren vormgeven in samenwerking met anderen.

Afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen worden opdrachten steeds opener. Dat wil zeggen: de opdrachten worden steeds complexer en vragen steeds meer van de kinderen. Door als professional feedback en feedforward te geven op het proces, en ook vooral op een abstracter niveau met de kinderen op hun proces te reflecteren (hen aanspreekt op metacognitie en zelfsturing), leer je de kinderen steeds beter onderstaande vragen te stellen.

  • Hoe kom ik tot een ontwikkel-voornemen?
  • Hoe kom ik van een ontwikkel-voornemen bij een resultaat, samen met anderen?

Zo stimuleer je het leren leren, tot een punt dat kinderen zelf hun leerprocessen kunnen (mee)sturen. Zo creëer je echt eigenaarschap over het leren.

Het proces van probleemoplossen in een sociale context noemen wij Sociaal Ontwerpend Leren.

Sociaal ontwerpend leren

Het model voor Sociaal Ontwerpend Leren wordt in onderwijs en kinderopvang gebruikt door professionals om kinderen te begeleiden in hun leerproces en hen in elke ruimte werk te laten verzetten. Tegelijk is het hogere doel om kinderen in hun proces naar volwassenheid te begeleiden naar het zélf kunnen werken met het SOL-model. We willen de kinderen begeleiden naar een situatie waarbij ze zelf, samen met anderen, een ontwikkelopdracht kunnen formuleren, ideeën voor de uitvoering van deze ontwikkelopdracht kunnen bedenken en selecteren, deze kunnen uitvoeren en kunnen evalueren. Zo zien we een leven lang leren voor ons. We willen het SOL-model dus ook aanleren.

Net als de Plan Do Check Act-cyclus (PDCA) is het SOL-model cyclisch: je doet het telkens opnieuw en wordt steeds beter. Je wordt beter in zowel het proces als in datgene dat je wilt verbeteren of leren. We noemen dat SpiraLeren. Er zijn echter twee grote verschillen tussen SOL en PDCA. Ten eerste wordt de PLAN-fase van PDCA in het SOL-model opgedeeld in twee afzonderlijke fasen: ruimte om te verkennen en ruimte voor ideeontwikkeling. Verkennen gaat echt over het komen tot een goede vraagstelling of probleemstelling. De belangrijkste vraag is: Wat is mijn ‘ontwikkelopdracht’? En als je als professional een kind een ontwikkelopdracht hebt gegeven zijn de belangrijkste vragen voor het kind: Wat is de bedoeling? Wat wordt er van mij verwacht? Wat weet ik er al van?

In de groene idee-ontwikkelfase is er vervolgens ruimte om na te denken over hoe je het gaat aanpakken. Je kunt meteen de eerste de beste aanpak die in je opkomt uitvoeren, maar je kunt ook stilstaan bij verschillende mogelijkheden om de opdracht tot een goed einde te brengen. Juist dit creatieve proces is waardevol. Je wordt uitgedaagd om meerdere mogelijkheden te verzinnen (divergeren). Daarna moet je komen tot de selectie van waarschijnlijk de beste aanpak (convergeren). Het werk dat je in de groene ruimte verzet is in zichzelf al een leerzaam proces en nodig om later goed te kunnen evalueren.

Ten tweede stelt het SOL-model niet dat de vier onderdelen van het model elkaar netjes opvolgen. Meestal lijkt een proces een rommeltje. Het rommeltje verdwijnt echter wanneer je naar het sociaal ontwerpend leerproces leert kijken als naar tijd doorbrengen in vier verschillende kamers, waarbij je soms in de ene ruimte bent en dan weer in de andere. Je begint bijvoorbeeld in de uitvoering, maar merkt dat er iets niet lekker loopt. Dan kun je naar de groene kamer om je aanpak te herzien. Of je begint bijvoorbeeld met een idee dat je heel graag wilt doen, dan kun je van de groene naar de blauwe kamer gaan om te bedenken wat je daar van zou kunnen leren en hoe dat past bij welke ontwikkelstap je wil of moet zetten. Kortom, je kunt overal beginnen en aan het einde van een leerproces heb je in alle kamers werk verzet, dat wel.

Hoe doe je dat met

het instrument

In Mevolution kun je aanbod klaarzetten voor de kinderen. Afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen worden opdracht opener en complexer. Gesloten(er) opdrachten schrijven voor wat de ontwikkelopdracht is (blauwe fase), welke aanpak er nodig is (groene fase) en hoe het resultaat gepresenteerd wordt (gele fase). Als kinderen een hogere ontwikkelingsleeftijd hebben is er meer ruimte voor openheid en complexiteit. Kinderen sturen meer en meer mee in het leerproces. Dit is hoe het eigenaarschap ontstaat.

Om dit te kunnen doen is het nodig dat kinderen feedback krijgen op hun leerproces. In Mevolution kun je in elke fase feedback geven. In de blauwe fase stel je vragen als: wat weet je al van het thema? Wat heeft jouw interesse? Welke talenten heb je hierin te bieden? In de groene fase stel je vragen als: welke ideeën heb je al ontwikkeld om dit aan te pakken? Hoe zou het nog meer kunnen? Wat heeft geleid tot deze keuze voor je aanpak? In de rode fase vraag je naar tijdsplanning en benodigdheden. Je helpt kinderen om te gaan met tegenslagen en nieuwe kansen. In de gele fase vraag je naar hoe goed de kinderen zich hebben gehouden aan hun ontwikkelopdracht. Hoe verliep het proces? Hoe goed is het resultaat? En natuurlijk vier je de opbrengst.

Hoe breng je

groei in beeld

Kinderen verzamelen in elke fase multimediale leerbewijzen (videos, foto’s, presentaties, verslagen, etc.). Elke fase ‘vult’ zich dus met de stapjes die gezet worden. Zo wordt het proces in beeld gebracht. Mevolution geeft de mogelijkheid om ontwikkel- en leerdoelen te koppelen aan het proces. Met een druk op de knop verbind je een leerproces aan een doel op de ontwikkellijn. Of vice versa: een doel aan één of meer leerprocessen.

Een verzameling van processen en resultaten kan ter beoordeling worden voorgelegd. Mevolution geeft de mogelijkheid om kinderen een badge te geven als één of meerdere doelen zijn behaald.

Mevolution brengt groei in beeld: groei op de ontwikkel- of leerlijn en een badge voor de afronding van een leerfase.

Je eigen ontwikkeling als professional

Met Mevolution kun je uiteraard ook je eigen professionele ontwikkeling en expertise in beeld brengen. Je kunt je eigen leerproces delen, feedback vragen en feedback geven aan collega’s die hun leerproces met jou delen. Op welke expertise kunnen je collega’s jou vinden? Waar kun jij collega’s helpen? Deel je kennis en ervaring. En ook: wat zou jij nog willen leren? Op welk gebied wil je groeien? Mevolution stelt je in staat met hart, hoofd, handen en helicopterview vorm geven aan jouw carrière.

Ten slotte kun je in Mevolution samen met collega’s werken aan de ontwikkelplannen van je school of locatie. Met je werkgroep, kwaliteitsteam, leergemeenschap of projectgroep ontwerp je een gezamenlijk proces. Maak voor alle collega’s inzichtelijk waar jullie aan werken en hoe jullie dat doen, deel de resultaten en vier de stappen die jullie zetten.

Mevolution voor

professionals

Je wil het eigenaarschap van het ontwikkelproces bij jouw kinderen stimuleren. Je wil betekenisvol aanbod hebben waarbij ze hun talenten kunnen benutten, ontwikkelen en laten zien, bijvoorbeeld aan hun ouders.

Je wil elk kind feedback geven op zijn of haar proces. Je wil, eventueel samen met anderen, zowel het proces kunnen beoordelen als de opbrengst.

je wil ontwikkelen

Mevolution ondersteunt je in het uitvoerbaar, uitlegbaar en inzichtelijk maken

van talentontwikkeling en 21ste eeuwse vaardigheden

Hoe?

Mevolution helpt je om snel en eenvoudig aanbod klaar te zetten, waarmee je talentontwikkeling en de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden stimuleert. Het aanbod is een zogenaamde open opdracht. ‘Open’ betekent dat het om een vorm van probleemoplossen moet gaan waar niet maar één antwoord goed is en waar de weg naar het resultaat niet met een vast stappenplan kan worden bereikt. Het centrale leerdoel is dat de kinderen het proces van probleemoplossen in een sociale context zelf moeten leren vormgeven in samenwerking met anderen.

Afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen worden opdrachten steeds opener. Dat wil zeggen: de opdrachten worden steeds complexer en vragen steeds meer van de kinderen. Door als professional feedback en feedforward te geven op het proces, en ook vooral op een abstracter niveau met de kinderen op hun proces te reflecteren (hen aanspreekt op metacognitie en zelfsturing), leer je de kinderen steeds beter onderstaande vragen te stellen.

  • Hoe kom ik tot een ontwikkel-voornemen?
  • Hoe kom ik van een ontwikkel-voornemen bij een resultaat, samen met anderen?

Zo stimuleer je het leren leren, tot een punt dat kinderen zelf hun leerprocessen kunnen (mee)sturen. Zo creëer je echt eigenaarschap over het leren.

Het proces van probleemoplossen in een sociale context noemen wij Sociaal Ontwerpend Leren.

Sociaal ontwerpend leren

Het model voor Sociaal Ontwerpend Leren wordt in onderwijs en kinderopvang gebruikt door professionals om kinderen te begeleiden in hun leerproces en hen in elke ruimte werk te laten verzetten. Tegelijk is het hogere doel om kinderen in hun proces naar volwassenheid te begeleiden naar het zélf kunnen werken met het SOL-model. We willen de kinderen begeleiden naar een situatie waarbij ze zelf, samen met anderen, een ontwikkelopdracht kunnen formuleren, ideeën voor de uitvoering van deze ontwikkelopdracht kunnen bedenken en selecteren, deze kunnen uitvoeren en kunnen evalueren. Zo zien we een leven lang leren voor ons. We willen het SOL-model dus ook aanleren.

Net als de Plan Do Check Act-cyclus (PDCA) is het SOL-model cyclisch: je doet het telkens opnieuw en wordt steeds beter. Je wordt beter in zowel het proces als in datgene dat je wilt verbeteren of leren. We noemen dat SpiraLeren. Er zijn echter twee grote verschillen tussen SOL en PDCA. Ten eerste wordt de PLAN-fase van PDCA in het SOL-model opgedeeld in twee afzonderlijke fasen: ruimte om te verkennen en ruimte voor ideeontwikkeling. Verkennen gaat echt over het komen tot een goede vraagstelling of probleemstelling. De belangrijkste vraag is: Wat is mijn ‘ontwikkelopdracht’? En als je als professional een kind een ontwikkelopdracht hebt gegeven zijn de belangrijkste vragen voor het kind: Wat is de bedoeling? Wat wordt er van mij verwacht? Wat weet ik er al van?

In de groene idee-ontwikkelfase is er vervolgens ruimte om na te denken over hoe je het gaat aanpakken. Je kunt meteen de eerste de beste aanpak die in je opkomt uitvoeren, maar je kunt ook stilstaan bij verschillende mogelijkheden om de opdracht tot een goed einde te brengen. Juist dit creatieve proces is waardevol. Je wordt uitgedaagd om meerdere mogelijkheden te verzinnen (divergeren). Daarna moet je komen tot de selectie van waarschijnlijk de beste aanpak (convergeren). Het werk dat je in de groene ruimte verzet is in zichzelf al een leerzaam proces en nodig om later goed te kunnen evalueren.

Ten tweede stelt het SOL-model niet dat de vier onderdelen van het model elkaar netjes opvolgen. Meestal lijkt een proces een rommeltje. Het rommeltje verdwijnt echter wanneer je naar het sociaal ontwerpend leerproces leert kijken als naar tijd doorbrengen in vier verschillende kamers, waarbij je soms in de ene ruimte bent en dan weer in de andere. Je begint bijvoorbeeld in de uitvoering, maar merkt dat er iets niet lekker loopt. Dan kun je naar de groene kamer om je aanpak te herzien. Of je begint bijvoorbeeld met een idee dat je heel graag wilt doen, dan kun je van de groene naar de blauwe kamer gaan om te bedenken wat je daar van zou kunnen leren en hoe dat past bij welke ontwikkelstap je wil of moet zetten. Kortom, je kunt overal beginnen en aan het einde van een leerproces heb je in alle kamers werk verzet, dat wel.

Hoe doe je dat met

het instrument

In Mevolution kun je aanbod klaarzetten voor de kinderen. Afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen worden opdracht opener en complexer. Gesloten(er) opdrachten schrijven voor wat de ontwikkelopdracht is (blauwe fase), welke aanpak er nodig is (groene fase) en hoe het resultaat gepresenteerd wordt (gele fase). Als kinderen een hogere ontwikkelingsleeftijd hebben is er meer ruimte voor openheid en complexiteit. Kinderen sturen meer en meer mee in het leerproces. Dit is hoe het eigenaarschap ontstaat.

Om dit te kunnen doen is het nodig dat kinderen feedback krijgen op hun leerproces. In Mevolution kun je in elke fase feedback geven. In de blauwe fase stel je vragen als: wat weet je al van het thema? Wat heeft jouw interesse? Welke talenten heb je hierin te bieden? In de groene fase stel je vragen als: welke ideeën heb je al ontwikkeld om dit aan te pakken? Hoe zou het nog meer kunnen? Wat heeft geleid tot deze keuze voor je aanpak? In de rode fase vraag je naar tijdsplanning en benodigdheden. Je helpt kinderen om te gaan met tegenslagen en nieuwe kansen. In de gele fase vraag je naar hoe goed de kinderen zich hebben gehouden aan hun ontwikkelopdracht. Hoe verliep het proces? Hoe goed is het resultaat? En natuurlijk vier je de opbrengst.

Hoe breng je

groei in beeld

Kinderen verzamelen in elke fase multimediale leerbewijzen (videos, foto’s, presentaties, verslagen, etc.). Elke fase ‘vult’ zich dus met de stapjes die gezet worden. Zo wordt het proces in beeld gebracht. Mevolution geeft de mogelijkheid om ontwikkel- en leerdoelen te koppelen aan het proces. Met een druk op de knop verbind je een leerproces aan een doel op de ontwikkellijn. Of vice versa: een doel aan één of meer leerprocessen.

Een verzameling van processen en resultaten kan ter beoordeling worden voorgelegd. Mevolution geeft de mogelijkheid om kinderen een badge te geven als één of meerdere doelen zijn behaald.

Mevolution brengt groei in beeld: groei op de ontwikkel- of leerlijn en een badge voor de afronding van een leerfase.

Je eigen ontwikkeling als professional

Met Mevolution kun je uiteraard ook je eigen professionele ontwikkeling en expertise in beeld brengen. Je kunt je eigen leerproces delen, feedback vragen en feedback geven aan collega’s die hun leerproces met jou delen. Op welke expertise kunnen je collega’s jou vinden? Waar kun jij collega’s helpen? Deel je kennis en ervaring. En ook: wat zou jij nog willen leren? Op welk gebied wil je groeien? Mevolution stelt je in staat met hart, hoofd, handen en helicopterview vorm geven aan jouw carrière.

Ten slotte kun je in Mevolution samen met collega’s werken aan de ontwikkelplannen van je school of locatie. Met je werkgroep, kwaliteitsteam, leergemeenschap of projectgroep ontwerp je een gezamenlijk proces. Maak voor alle collega’s inzichtelijk waar jullie aan werken en hoe jullie dat doen, deel de resultaten en vier de stappen die jullie zetten.