Mevolution Leergemeenschap

Dit keer het onderzoek van De Onderwijsinspectie: Motivatie om te leren

In 2019 heeft De Onderwijsinspectie onderzoek gedaan in hoeverre het voortgezet onderwijs in Nederland aan motiverende kenmerken voldoet.

Een -wat ons betreft- belangrijke conclusie lezen we op pagina 28:

Op Nederlandse scholen hebben leerlingen nauwelijks regie over hun eigen leerproces. In de lessen mogen leerlingen soms wel zelf bepalen welke opdracht ze maken of in welke volgorde. Maar dat leerlingen ook zelf inbreng hebben in wat ze leren, komt nauwelijks voor. Scholen en leraren betrekken leerlingen nagenoeg niet bij de evaluatie en vormgeving van toetsen (waaronder schoolexamens). De inhoud van de lesstof wordt haast volledig buiten de leerlingen om bepaald.

Leerlingen krijgen wel vaak de ruimte om bijvoorbeeld een extra vak te kiezen of deel te nemen aan een project. Maar in de lessen zelf is weinig ruimte voor eigen regie van de leerlingen.

Leerlingen ervaren wel meer eigen regie bij de bèta-lessen dan bij de lessen Nederlands en bij de praktijklessen. Bij vwo-lessen zien inspecteurs minder ruimte voor eigen regie dan bij de havo-lessen.

Lees het totale rapport hier.