Expertisecentrum voor Sociaal Ontwerpend Leren

Mevolution

Mevolution helpt opvoed- en onderwijsprofessionals om jonge mensen te laten ontdekken wie ze zijn en op welke manier ze – vanuit hun innerlijke drive – bij kunnen dragen aan de samenleving.

Kinderen

Hoe leren we kinderen hun eigen ontwikkelproces steeds beter zelf te sturen? Hoe kunnen we het leren vanuit intrinsieke motivatie laten plaatsvinden? Door de pedagogiek en didactiek van Sociaal Ontwerpend Leren (SOL) ontwikkelen kinderen metacognitie (en meta gevoel) over hun eigen leren én leren ze zichzelf te sturen in hun ontwikkeling.

Leraren

Hoe kunnen leraren onderwijs ontwerpen en uitvoeren waarbij vanuit de intrinsieke motivatie van kinderen gewerkt wordt aan kerndoelen, én aan de ontwikkeling van vermogens van kinderen om hun eigen ontwikkeling te leren sturen? Via de pedagogiek en didactiek van Sociaal Ontwerpend Leren (SOL) maken leraren Open opdrachten waarbij feedback op de zelfsturing en metacognitie essentieel is.

School en bestuur (kwaliteitszorg)

Hoe leer je als professionals alleen en samen over je pedagogiek en didactiek? Aan welke ontwikkelthema’s werk je dit schooljaar? Hoe leer je als team, of als bestuurlijk netwerk, van en met elkaar? Professionals leren samen via Sociaal Ontwerpend Leren (SOL) als hulpmiddel om te komen tot een (gezamenlijk) voornemen, en van voornemen tot resultaat.

Mevolution ontwikkelt diensten en producten – waaronder een e-portfolio – en werkt met onderwijsteams en besturen aan de ontwikkeling van een krachtige didactiek vanuit intrinsieke motivatie

met de missie om jonge mensen te laten ontdekken wie ze zijn en op welke manier ze – vanuit hun innerlijke drive – bij kunnen dragen aan de samenleving.
.

Onze producten en diensten

E-portfolio+

Het Mevolution e-portfolio+ is een instrument om leerprocessen multimediaal in beeld te brengen, er feedback op te geven en om er op te kunnen reflecteren.

Het ondersteunt bij de ontwikkeling van zelfsturing en metacognitie. Doordat leerprocessen en leerbewijzen gekoppeld kunnen worden aan leer- en ontwikkelingslijnen kan de ontwikkeling van kinderen gevolgd worden.

Het Mevolution e-portfolio+ kan door leraren gebruikt worden om onderwijsontwerpen met elkaar te maken en praktijken multimediaal met elkaar te delen. Zo kan het instrument ook de ontwikkeling van professionals ondersteunen.

Professionaliseringstraject Sociaal Ontwerpend Leren

In het tweejarige professionaliseringstraject ‘Sociaal Ontwerpend Leren’ leer je als leerkracht (samen met één of twee collega’s) werken met het SOL-model binnen een didactiek van ‘open opdrachten’.

Tijdens de opleiding breid je jouw repertoire van instructie uit met het geven en organiseren van alle vormen van formatieve feedback. Je leert om kennis en vaardigheidstraining te integreren in ‘open opdrachten’.

Deze werkwijze stimuleert de intrinsieke motivatie van kinderen om te leren en de ontwikkeling van de executieve functies.

Quickscan

Elke school heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen zone van naaste ontwikkeling. De ene school wil de kinderen completer gaan volgen dan alleen op taal en rekenen, een andere school wil meer eigenschap van kind ontwikkelen en weer een andere school wil onderwijs op maat bieden.

Om jullie te helpen besluiten of en hoe je wilt beginnen bieden we de quickscan aan. De quickscan bestaat uit één bijeenkomst bij jullie op school met een aantal vertegenwoordigers uit het team. Wij, als friskijkende en deskundige buitenstaanders met een brede blik op de actuele uitdagingen van de scholen in Nederland, kijken samen met jullie wat voor jullie als team de zone is van naaste ontwikkeling en op welke manier jullie een volgende stap kunnen zetten ondersteund door SOL en/of Mevolution.

Na de bijeenkomst ben je in staat om een goed onderbouwd besluit te nemen.

Over het e-portfolio+

Gratis online demo aanvragen? Neem contact op en we plannen een online bijeenkomst in!

MEVOLUTION e-portfolio+

om leerprocessen te visualiseren

Kinderen kunnen in Mevolution door middel van (video)beeld, tekst, audio-opnamen, documenten en links hun eigen ontwikkeling in beeld brengen. Leraren kunnen kinderen hierbij helpen of het zelf doen voor jonge kinderen. Ouders kunnen hun kind in de thuissituatie in beeld brengen en ook de informele ontwikkeling delen in Mevolution. Dit gebeurt in zogenaamde ‘Verhalen’.

In Mevolution kunnen leraren de Verhalen van kinderen koppelen aan doelen op een leer- of ontwikkellijn. Een school kan de eigen leer-of ontwikkellijnen uploaden of gebruik maken van standaard leer- of ontwikkellijnen.

Leraren kunnen de Verhalen van kinderen ook koppelen aan een thema of een project dat een kind aan het doen is. Zo is alles rondom een thema of een project overzichtelijk. Voor kind, ouders en leraar is meteen duidelijk hoe het werken aan dit thema of project leidt tot voortgang op de ontwikkel- of leerlijn.

Kinderen (en hun ouders) blijven altijd zelf eigenaar van hun Mevolution e-portfolio. De data worden door niemand gebruikt. Mevolution is uiteraard volledig AVG-proof. Zie ook ons privacy statement. Mevolution is aangesloten bij het Privacy Convenant Onderwijs.

MEVOLUTION e-portfolio+

om te leren hoe je je leven lang leert

Onze missie is om jonge mensen te laten ontdekken wie ze zijn en op welke manier ze – vanuit hun innerlijke drive – bij kunnen dragen aan de samenleving.

Met het instrumentarium van Mevolution kunnen leraren onderwijs ontwerpen dat de hele identiteitsontwikkeling van kinderen stimuleert. Dit gebeurt steeds meer in betekenisvol thematisch of projectmatig onderwijs, waarbij 21ste eeuwse vaardigheden geoefend worden. Zo krijgen kinderen de gelegenheid om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

In het Mevolution e-portfolio+ werken we met een didactiek van Open opdrachten: opdrachten waar een antwoord niet goed of fout is, maar waar het gaat om het trainen van het oplossend vermogen, samen met anderen. Feedback op het proces is daarbij heel erg belangrijk. In Mevolution kunnen leraren een Open opdracht online voor de kinderen klaarzetten en de kinderen volgen in de uitvoering van de opdracht. Zo kunnen ze gedurende het proces, in alle fases, feedback geven.

Dit doen we aan de hand van het model voor Sociaal Ontwerpend Leren (SOL-model). Het SOL-model is een structuur waarmee je begeleid wordt naar een situatie waarbij je zelf, samen met anderen, een ontwikkelopdracht kunt formuleren voor jezelf of voor de groep, ideeën voor de uitvoering kunt bedenken, selecteren, uitvoeren en evalueren. Met als resultaat een cyclisch leerproces;
ieder einde is een nieuw begin

Technisch

Voor alle apparaten

Mevolution werkt op bijna alle computers, laptops, tablets en smartphones, mits ze recente besturingssystemen en browsers hebben (vanaf Internet Explorer 11+, Microsoft Edge 16+, Safari 12+, Firefox en Chrome (de laatste twee updaten zichzelf)).

Voor de werking van de telefoons en tablets worden de volgende besturingssystemen ondersteund: iOS 11 en hoger, Android 8 en hoger.

Mevolution is een webapplicatie (SAAS), waarmee je inlogt via een emailadres en een wachtwoord. Mevolution heeft ook een eigen app: Mevolution Mediatheek, om media snel en eenvoudig in het e-portfolio+ te plaatsen.

Samen ontwikkelen

Partners

Mevolution e-portfolio+ is ontwikkeld met launching customers en wordt ondersteund door een aantal partijen: