Je wil het eigenaarschap van het ontwikkelproces bij jouw kinderen stimuleren. Je wil betekenisvol aanbod hebben waarbij ze hun talenten kunnen benutten, ontwikkelen en laten zien, bijvoorbeeld aan hun ouders.

Je wil elk kind feedback geven op zijn of haar proces. Je wil, eventueel samen met anderen, zowel het proces kunnen beoordelen als de opbrengst.

je wil ontwikkelen

Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Samen de kinderen zien in een IKC

Mail ons